Vol.7 No. 1-2/2016

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.7 No. 1-2/2016

 1. Michał Kapałka - Wykorzystanie symulatora tłumu w planowaniu imprez masowych
  Pages: 5 - 14
  Abstract: W pracy zostaną przedstawione możliwe zastosowania autorskiego modelu i symulatora tłumu do wsparcia procesu planowania oraz zabezpieczania imprez masowych. Odpowiednie zaplanowanie imprezy masowej zwłaszcza z udziałem dużej liczby osób nie jest łatwe. Jak pokazują liczne wypadki (np: Mina 2015) z udziałem tłumu ciągle dochodzi do sytuacji w których duże zagęszczenie osób na małej przestrzeni może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Coraz częściej organizatorzy imprez masowych nie poprzestają tylko na spełnieniu przyjętych w danym kraju norm odnośnie bezpieczeństwa ale sięgają po bardziej wyrafinowane metody planowania imprezy masowej. Gdy impreza masowa ma przyciągnąć bardzo dużą liczbę osób, szczególne ważne jest bezpieczne przygotowanie przestrzeni w których tłum będzie mógł się przemieszczać. Przejścia o odpowiedniej szerokości, dostosowana do liczby osób strefa swobodnego przemieszczania się oraz umieszczone w odpowiednich miejscach i widoczne drogi ewakuacyjne, to tylko część z elementów wpływających na bezpieczeństwo. Zastosowanie symulatora tłumu może pozwolić na nieinwazyjne sprawdzenie różnych scenariuszy i planów imprezy masowej z uwzględnieniem sytuacji nieoczekiwanych,Wykorzystanie symulatora tłumu w planowaniu imprez masowych które mogą wpłynąć na spontaniczne i niebezpieczne przemieszczanie się tłumu oraz wykrycie czy przygotowany obszar jest bezpieczny na wypadek takich sytuacji. W ramach pracy przedstawione zostaną eksperymenty symulacyjne uwzględniające wybrane sytuacje kryzysowe z uwzględnieniem oddziaływania systemów oraz służb publicznych na tłum.
  Keywords
  Full article: PDF icon str_5-14_kwartalnik_nr25_26.pdf
 2. Marcin Mazurek - Grupowanie trajektorii w analizie wyników badań klinicznych
  Pages: 15 - 24
  Abstract: Wyniki badań klinicznych mogą tworzyć wielowymiarowe szeregi czasowe, które opisują zmiany w czasie istotnych parametrów opisujących stan zdrowia i kondycję pacjenta. Analiza tego typu danych polega na wyodrębnieniu typowych przebiegów trajektorii w procesie analizy skupień. Klasteryzacja szeregów medycznych wiąże się z transformacją danych wejściowych: regularyzacją szeregu czasowego, uzupełnieniem brakujących danych, standaryzacją zmiennych. W dalszej kolejności należy dobrać liczbę skupień oraz wykonać grupowanie metodą k-średnich, DTW, PDC lub inną. Te algorytmy są dostępne w otwartych środowiskach obliczeń statystycznych, jednak aby ułatwić analitykom ich zastosowanie, został zbudowany pakiet medclust, który dostarcza wysokopoziomowych procedur, domyślnie sparametryzowanych do wyszukiwania skupień.
  Keywords
  Full article: PDF icon str_15-24_kwartalnik_nr25_26.pdf
 3. Dariusz Pierzchała, Stanisław Skrzypecki - Wieloagentowa i wielorozdzielcza symulacja rozproszona DisSim – VBS
  Pages: 25 - 34
  Abstract: Praca prezentuje zagadnienia wielorozdzielczej (ang. MRM – multi-resolution modelling) symulacji rozproszonej (DIS, HLA) w oparciu o modelowanie wieloagentowe (ang. multi-agent modelling), wykorzystanej w domenie wsparcia działań bojowych na poziomie taktycznym. Zamieszczono propozycję zestawu narzędzi wspomagających budowę zintegrowanego środowiska złożonego z pakietu symulacji zdarzeniowej DisSim oraz VBS3.
  Keywords
  Full article: PDF icon str_25-34_kwartalnik_nr25_26.pdf
 4. Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - Model służby bezpieczeństwa dla potrzeb utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji
  Pages: 35 - 54
  Abstract: W artykule przedstawiono koncepcję utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa przez służbę bezpieczeństwa organizacji. Zaproponowano model służby bezpieczeństwa dla potrzeb utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Wyróżniono i scharakteryzowano podstawowe elementy służby bezpieczeństwa, takie jak: podmiot działania, przedmiot działania oraz cel działania. Ponadto zdefiniowano pojęcie konfiguracji bezpieczeństwa oraz model podsystemu sterowania bieżącym poziomem bezpieczeństwa informacji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem.
  Keywords służba bezpieczeństwa, system zabezpieczeń, konfiguracja bezpieczeństwa, utrata poziomu bezpieczeństwa
  Full article: PDF icon str_35-54_kwartalnik_nr25_26.pdf
 5. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Modelowanie przepływu Taylora-Couetta metodą elementów brzegowych
  Pages: 55 - 66
  Abstract: W opracowaniu przedstawiono algorytm rozwiązania zagadnienia przepływowego płaskiego, laminarnego ruchu cieczy lepkiej pomiędzy koncentrycznymi wirującymi cylindrami. Przedstawiono matematyczny opis zagadnienia przepływowego i metodę wyznaczania pola prędkości cieczy i pola ciśnienia oraz naprężeń lepkościowych na ściankach struktur ograniczających przepływ.
  Keywords
  Full article: PDF icon str_55-66_kwartalnik_nr25_26.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Modelowanie przepływu w układzie niekoncentrycznych obracających się cylindrów metodą elementów brzegowych
  Pages: 67 - 79
  Abstract: W opracowaniu przedstawiono algorytm rozwiązania zagadnienia przepływowego płaskiego, laminarnego ruchu cieczy lepkiej pomiędzy niekoncentrycznymi wirującymi cylindrami. Przedstawiono matematyczny opis zagadnienia przepływowego i metodę wyznaczania pola prędkości cieczy i pola ciśnienia oraz naprężeń lepkościowych na ściankach struktur ograniczających przepływ.
  Keywords
  Full article: PDF icon str_67-79_kwartalnik_nr25_26.pdf