Vol.8 No. 3-4/2017

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.8 No. 3-4/2017

 1. Urszula Ferdek - Tłumik hydrauliczny o zmiennej charakterystyce siły tłumienia
  Pages: 75 - 84
  Abstract: W pracy opracowano model tłumika hydraulicznego o charakterystyce zależnej od amplitudy i częstotliwości wymuszenia. W zakresie małych amplitud i dużych częstotliwości układ zachowuje się jak amortyzator o charakterystyce miękkiej, co w przypadku zastosowania go w zawieszeniu samochodu poprawia komfort jazdy. W zakresach rezonansowych zwiększona siła tłumienia zapewnia większe bezpieczeństwo jazdy. Uzyskane charakterystyki amortyzatora są niesymetryczne, co jest także wskazane dla tłumików samochodowych. W pracy zbadano wpływ parametrów wymuszenia oraz parametrów konstrukcyjnych na charakterystyki amortyzatora.
  Keywords tłumik hydrauliczny, zawieszenie samochodu, nieliniowe drgania
  Full article: PDF icon str_75-84_kwartalnik_nr31_32.pdf
 2. Wiesław Grzesikiewicz, Michał Makowski - Symulacja drgań pojazdu wyposażonego w tłumikicmagnetoreologiczne
  Pages: 85 - 96
  Abstract: Rozważany jest semiaktywny układ sterowania drgań pojazdu wyposażonego w magnetoreologiczne (MR) tłumiki drgań. Przedstawiono opis płaskiego modelu pojazdu oraz opis algorytmu wyznaczania sygnałów sterujących tłumikami MR. Zamieszczono wybrane wyniki symulacji drgań pojazdu podczas nieustalonego ruchu z dużą prędkością. Prezentowane wyniki symulacji zawierają porównanie drgań pojazdu mającego sterowane tłumiki MR z drganiami pojazdu wyposażonego w klasyczne tłumiki. Do oceny drgań pojazdu wybrano dwa wskaźniki charakteryzujące: przyspieszenie nadwozia oraz zmienność nacisku kół na nawierzchnię drogi.
  Keywords tłumiki magnetoreologiczne, badania symulacyjne, układ sterowania, model pojazdu
  Full article: PDF icon str_85-96_kwartalnik_nr31_32.pdf
 3. Małgorzata Kuźnar - Zastosowanie SSN do predykcji zużycia węglowych nakładek odbieraka prądu
  Pages: 97 - 104
  Abstract: Odbieraki prądu w pojeździe trakcyjnym służą do poboru prądu z sieci trakcyjnej. Elementem mającym bezpośredni kontakt z przewodem jezdnym jest ślizgacz, a dokładniej węglowa nakładka stykowa, narażona zarówno na zużycie eksploatacyjne, jak i różnego rodzaju uszkodzenia związane z użytkowaniem. Jest elementem odbieraka najczęściej wymienianym. W celu ustalenia przyczyny uszkodzenia nakładki konieczna jest znajomość typu uszkodzenia. Przyczyna wymiany nakładki wnioskowana może być na podstawie charakterystyki zużycia węglowych nakładek stykowych. W celu predykcji zużycia węglowych nakładek stykowych zastosowano Sztuczną Sieć Neuronową typu Feed-Forward z propagacją wsteczną o 6 warstwach ukrytych po 10 neuronów w każdej warstwie. Błąd średniokwadratowy dla procesu uczenia sieci wyniósł 0,578, a wyniki dotyczące predykcji zużycia nakładki przedstawiono w artykule.
  Keywords odbierak prądu, pantograf, węglowa nakładka ślizgowa, diagnostyka, predykcja zużycia, sztuczne sieci neuronowe, SSN
  Full article: PDF icon str_97-104_kwartalnik_nr31_32.pdf
 4. Adam Mysłek, Henryk Sanecki - Optimization of hydraulic crane prototype
  Pages: 105 - 114
  Abstract: The paper presents an application of research methodology leading to structural optimization of a crane model containing hydraulic cylinders. CAD and CAE systems were used to obtain a three-dimensional model of the crane and state of stresses and displacements, as well as to carry out appropriate optimization procedures. This issue is important from the point of view of full strength verification of modern transport equipment, particularly at the design stage, while detailed experimental research is not yet conducted.
  Keywords hydraulic crane, CAD, FEM, structural optimization, GDP and SQP algorithms
  Full article: PDF icon str_105-114_kwartalnik_nr31_32.pdf
 5. Henryk Sanecki - Analiza dynamiczna wybranych podzespołów przyłączonych do pudeł pojazdów szynowych
  Pages: 115 - 124
  Abstract: Praca prezentuje metodykę badań symulacyjnych dotyczących zamocowań wybranych podzespołów przyłączonych do elementów nośnych pojazdów szynowych. Opisano metodykę obliczeń dotyczących mocowań, która może być przydatna między innymi do takich podzespołów jak zbiorniki, elementy wyposażenia zwiększającego komfort podróżowania, układy hamulcowe, a także urządzenia elektryczne. Duża liczba podłączonych urządzeń o trudnej do zamodelowania strukturze wewnętrznej może być łatwo zaimplementowana do ogólnego modelu jako układ z wieloma masami skupionymi.
  Keywords pojazdy szynowe, podzespoły przymocowane, układy hamulcowe, dynamiczne oddziaływanie wyposażenia
  Full article: PDF icon str_115-124_kwartalnik_nr31_32.pdf
 6. Jacek Skowron - Modele analityczne kolejowego liniowego hamulca wiroprądowego
  Pages: 125 - 134
  Abstract: W artykule zaprezentowano dwa modele hamulca wiroprądowego, tzw. model cienko – płytowy i model grubopłytowy. Model cienkopłytowy stanowi uproszczoną formę modelu grubopłytowego, ale został opracowany w inny sposób. Otrzymane obliczenia z badań obu modeli potwierdzają ich poprawność. Wyniki pozwalają stwierdzić, że przedstawiona metoda badań jest wiarygodna i może być stosowana przy projektowaniu hamulców wiroprądowych.
  Keywords hamulce kolejowe, hamulce wiroprądowe, modelowanie
  Full article: PDF icon str_125-134_kwartalnik_nr31_32.pdf
 7. Halszka Skórska, Jerzy Sładek - Symulacyjne badanie wpływu interfejsu graficznego wyświetlacza typu head-up na percepcję kierowcy
  Pages: 135 - 144
  Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań percepcji użytkownika systemu rzeczywistości rozszerzonej (AR) uzyskanych na podstawie przeprowadzonych symulacji. Na obiekt badań i eksperymentów symulacyjnych wybrano wyświetlacz przezierny typu head-up stosowany w samochodach. Założono, że konfiguracja interfejsu graficznego systemu rzeczywistości rozszerzonej wpływa na percepcję i czas reakcji użytkownika systemu. Percepcję kierowcy zbadano, wykorzystując metodę śledzenia ruchu gałek ocznych i odpowiednie oprogramowanie. W wyniku badań opracowano efektywny interfejs graficzny systemu AR.
  Keywords rzeczywistość rozszerzona, wyświetlacz przezierny, interfejs graficzny, percepcja, czas reakcji
  Full article: PDF icon str_135-144_kwartalnik_nr31_32.pdf
 8. Paweł Szeszko, Magdalena Topczewska - A new hybrid approach for data level balancing classes in classification problems
  Pages: 145 - 155
  Abstract: Praca dotyczy braku zrównoważenia liczności klas w problemie klasyfikacji. Zaprezentowany oraz przetestowany został nowy algorytm. Technika HImbA jest metodą hybrydową, która łączy znany algorytm SMOTE oraz zmodyfikowaną wersję metody k najbliższych sąsiadów. Została ona zastosowana wraz z dziesięcioma wariantami istniejących technik w celu przetwarzania wstępnego 28 zbiorów danych, które zostały następnie poddane klasyfikacji (użyto dwóch algorytmów – C4.5 oraz SMO), a wyniki zostały porównane. Dla wybranych zbiorów przy użyciu nowego algorytmu uzyskano najlepsze rezultaty.
  Keywords niezbalansowanie liczności klas, nadpróbkowanie, klasyfikacja
  Full article: PDF icon str_145-155_kwartalnik_nr31_32.pdf