Vol.7 No. 3-4/2016

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.7 No. 3-4/2016

 1. Karol Antczak - Uczenie głębokie w diagnostyce medycznej
  Pages: 83 - 88
  Abstract: W pracy przeanalizowano perspektywy zastosowania metod uczenia głębokiego w diagnostyce medycznej. Jedną z kluczowych cech uczenia głębokiego jest zdolność do wyodrębniania złożonych wzorców o strukturze hierarchicznej. Wzorce takie występują również w diagnostyce, jako tak zwane diamenty diagnostyczne. Zastosowanie głębokich sieci neuronowych mogłoby poprawić jakość klasyfikatorów wykrywających choroby na podstawie objawów. Dodatkowo umożliwiłoby to sterowanie czułością i swoistością klasyfikatorów.
  Keywords sieci neuronowe, diagnostyka medyczna, uczenie głębokie
  Full article: PDF icon str_83-88_kwartalnik_nr27_28.pdf
 2. Mariusz Chmielewski, Wojciech Kulas - Symulacja działań stabilizacyjnych w celu oceny nastawienia ludności do prowadzonych misji pokojowych
  Pages: 89 - 98
  Abstract: W artykule przedstawione zostały wyniki realizacji projektu dotyczącego optymalizacji sposobu prowadzenia działań stabilizacyjnych. Kryterium stanowi stopień akceptacji prowadzonych działań przez ludność cywilną. Szczególny nacisk położono na symulacyjne generowanie oddziaływania na ludność, mienie i teren w wyniku prowadzenia działań militarnych, kinetycznych. Przedstawiono, jak zmodyfikowano typowy symulator do rozgrywania wariantów działań przez rozszerzenie jego funkcji o działania asymetryczne i straty skojarzone.
  Keywords konflikty asymetryczne, komputerowe wsparcie decyzji, symulacja, symulator konstruktywny, analiza zagrożeń
  Full article: PDF icon str_89-98_kwartalnik_nr27_28.pdf
 3. Rafał Kasprzyk, Artur Stachurski - Koncepcja procesu zarządzania podatnościami systemów teleinformatycznych
  Pages: 99 - 112
  Abstract: W pracy przedstawiono koncepcję zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych ze szczególnym naciskiem położonym na automatyzację zarządzania podatnościami na zagrożenia w cyberprzestrzeni. W zaproponowanym podejściu zakłada się wykorzystanie standardów z rodziny SCAP (ang. The Security Content Automation Protocol), pozwalających na efektywną wymianę informacji o charakterystykach podatności. Wśród nich wymienić należy słowniki przeznaczone do sformalizowanego opisu różnych aspektów bezpieczeństwa systemów, kwestionariusze do ewaluacji zgodności z założonymi politykami oraz systemy scoringowe pozwalające zbadać krytyczność podatności. W oparciu o założenia zaproponowanej koncepcji opracowano prototypy narzędzi mogących stanowić podstawę do budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem.
  Keywords cyberzagrożenia, podatności, SCAP
  Full article: PDF icon str_99-112_kwartalnik_nr27_28.pdf
 4. Jarosław Koszela, Marcin Kukiełka, Roman Wantoch-Rekowski - Metody integracji symulatorów wirtualnych z rozwiązaniami zwiększającymi immersję
  Pages: 113 - 120
  Abstract: W artykule poruszone zostały kwestie związane z metodami oraz technikami integracji symulatorów wirtualnych z zestawem urządzeń zwiększających immersję – stopień zanurzenia użytkownika w świecie rzeczywistości wirtualnej. Przedstawiono też mechanizmy pozwalające na współpracę silników symulacyjnych z platformami ruchomymi o kilku stopniach swobody, urządzeniami i systemami zobrazowania, takimi jak Oculus Rift, ściany wideo oraz wizualizacja sferyczna. Omówiono problemy zarówno techniczne, tj. dynamikę i opóźnienia urządzeń, oraz te związane ze zdolnościami psychofizycznymi i fizjologicznymi – percepcją człowieka i jego sensorów.
  Keywords symulacja wirtualna, immersja
  Full article: PDF icon str_113-120_kwartalnik_nr27_28.pdf
 5. Tomasz Janusz Teleszewski - Symulacja przepływów laminarnych metodą elementów brzegowych w przewodach prostoosiowych z pojedynczym wypełnieniem
  Pages: 121 - 130
  Abstract: W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji przepływów laminarnych w przewodach prostoosiowych z pojedynczym wypełnieniem niezależnie od kształtu przekroju przewodu i wypełnienia. Weryfikacja metody elementów brzegowych została dokonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym w przewodzie o kołowym obrysie przekroju poprzecznego z okrągłym centralnym wypełnieniem. W publikacji przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń symulacji przepływu laminarnego w przewodzie o przekroju kwadratowym z centralnym kwadratowym wypełnieniem oraz wyznaczono liczbę Poiseuille’a i współczynniki Coriolisa i Boussinesqa w zależności od proporcji wymiarów przewodu i wypełnienia.
  Keywords metoda elementów brzegowych, przewody prostoosiowe z wypełnieniem, liczba Poiseuille’a, współczynnik Coriolisa i Boussinesqa
  Full article: PDF icon str_121-130_kwartalnik_nr27_28.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Modelowanie pola temperatury i strumienia ciepła w płaskich przepływach Taylora metodą elementów brzegowych
  Pages: 131 - 142
  Abstract: Opracowanie zawiera algorytm wyznaczania pól temperatur w przepływach Taylora z uwzględnieniem dyssypacji energii metodą elementów brzegowych. W prezentowanej pracy przedstawiono przykładowe graficzne rezultaty obliczeń, dla których nie są znane rozwiązania analityczne, tj. przepływ z adiabatyczną ścianką na cylindrze zewnętrznym. Algorytm został zaimplementowany w autorskim programie obliczeniowym napisanym w języku Fortran. Program może być stosowany w przepływach cieczy lepkich np. olejów, tam, gdzie wpływ dyssypacji energii jest istotny
  Keywords metoda elementów brzegowych, przepływy Taylora, dyssypacja energii
  Full article: PDF icon str_131-142_kwartalnik_nr27_28.pdf