Vol.2 No. 2/2011

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.2 No. 2/2011

 1. Urszula Ferdek, Jan Łuczko - Analiza ćwiartkowego modelu zawieszenia pojazdu z tłumikiem hydraulicznym
  Pages: 67 - 74
  Abstract: W pracy poddano analizie jakościowej ćwiartkowy model zawieszenia pojazdu. Występujący w układzie zawieszenia tłumik hydrauliczny opisano zmodyfikowanym modelem Spencera. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyselekcjonowano parametry mające decydujący wpływ na kształt charakterystyki tłumika. Wyznaczono również charakterystyki częstotliwościowe układu w celu zbadania wpływu istotnych parametrów modelu na wprowadzone wskaźniki jakości związane z bezpieczeństwem jazdy oraz efektywnością tłumienia drgań
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no2_art1.pdf
 2. Kurt Frischmuth - Limit cycles in systems with delay
  Pages: 75 - 82
  Abstract: Computer simulation of real systems requires often to take into account values of crucial quantities not only at the present time, but also their recent history. Models allowing for a dependence of the rate of change on delayed values of the modeled quantity have been applied in economics to explain cycles in the exchange rates of foreign currencies. For a certain type of model equations, the existence of stable limit cycles has been shown analytically. Certain restrictive conditions on the constitutive functions, describing the behavior of traders, had to be assumed. In this paper, the analytical results are confirmed by computer simulation. Moreover, the existence of limit cycles is computationally verified under much weaker assumptions.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no2_art2.pdf
 3. Wiktor Jakowluk - Design of an optimal input signal for identification of inertial system parameters
  Pages: 83 - 92
  Abstract: Dokładność uzyskiwanych estymat parametrów identyfikowanego modelu zależy przede wszystkim od doboru odpowiedniego sygnału wejściowego, który wzbudza wybrane wejście obiektu regulacji. W pracy przedstawiono wyniki doboru optymalnego sygnału pobudzającego układem jednoinercyjnym. Celem takiego eksperymentu jest minimalizacja wariancji uzyskiwanych estymat parametrów. Maksymalizowano funkcjonał celu określony jako wyznacznik macierzy informacyjnej Fishera uwzględniając nałożone ograniczenia na amplitudę sygnału wejściowego. Stwierdzono, że optymalne pobudzenie identyfikowanego obiektu minimalizuje elipsoidalne obszary ufności estymowanych parametrów.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no2_art3.pdf
 4. Michał Kapałka - Symulacja zachowania tłumu w dynamicznym otoczeniu
  Pages: 93 - 101
  Abstract: W pracy został opisany autorski model i symulator tłumu pozwalający badać zachowanie tłumu w dynamicznym otoczeniu. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej części przedstawiono model matematyczny: otoczenia, jednostki i tłumu oraz podstawowe algorytmy symulacyjne. W drugiej części przedstawione zostały wyniki eksperymentów dla scenariuszy: ewakuacji budynku z windami oraz zagrożenia na stacji metra.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no2_art4.pdf
 5. Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki - Model symulacyjny elementu ściany gabionowej stabilizującej nasyp komunikacyjny
  Pages: 103 - 111
  Abstract: Temat referatu dotyczy ścian oporowych skonstruowanych z koszy siatkowo-kamiennych (tzw. gabionów), stosowanych w budownictwie komunikacyjnym w celu zabezpieczenia skarp budowli ziemnych przed osuwiskami. Przedstawiono fizyczny symulacyjny model pracy pojedynczego gabionu, wykonany w skali laboratoryjnej. Doświadczalnie oszacowano cechy wytrzymałościowe gabionu w funkcji wybranych parametrów zmiennych. Podano propozycję numerycznego modelowania stanu odkształcenia elementu gabionowego.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no2_art5.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski, Piotr Rynkowski - Modelowanie przepływu ciepła w przegrodach z instalacjami ciepłej wody użytkowej metodą brzegowych równań całkowych
  Pages: 113 - 121
  Abstract: W artykule omówiono modelowanie przenikania ciepła w przegrodach budowlanych, przez które przechodzą przewody ciepłej wody użytkowej. Algorytm został oparty na metodzie brzegowych równań całkowych. W publikacji przedstawiono praktyczny przykład zastosowania metody, w którym obliczono pole temperatury oraz rozkład gęstości strumienia ciepła dla przewodu c.w.u. izolowanego termicznie oraz dla przewodu bez izolacji termicznej. W pracy wyznaczono błąd metody brzegowych równań całkowych. Do analiz opracowano oprogramowanie w języku Fortran.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no2_art6.pdf
 7. Kazimierz Worwa - Using an optimization methods to selection the best software developer
  Pages: 123 - 133
  Abstract: A practical problem of choosing a software developer is considered. This problem is investigated from a user’s viewpoint, i.e. it is assumed that the software which is needed should be not only reliable but as cheap as possible too. The purpose of the paper is to propose some formal way of determining software developer by formulating and solving the bicriterial optimization problem will both minimize the value of the number of software tasks which have incorrect realization during some time period and minimize the value of the software development cost. Some numerical example is presented to illustrate of practical usefulness of the method which is proposed. The exemplary bicriterial optimization problem is solved on the base of the general methodology of solving multicriteria optimization problems.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no2_art7.pdf