Vol.3 No. 4/2012

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.3 No. 4/2012

 1. Jan Freundlich, Grzegorz Hoffman, Marek Pietrzakowski - Analiza MES w sterowaniu drganiami belki za pomocą elementów piezoelektrycznych
  Pages: 185 - 194
  Abstract: W pracy przedstawiono symulacje MES swobodnych i wymuszonych drgań belki, aktywnie tłumionych układem elementów piezoelektrycznych pracujących z prędkościowym sprzężeniem zwrotnym. Zbadano dwa modele układu – model bez i z uwzględnieniem warstwy kleju mocującej elementy piezoelektryczne do konstrukcji głównej. W celu pokazania efektywności tłumienia drgań obliczenia wykonano dla kilku wartości współczynnika wzmocnienia w pętli sprzężenia zwrotnego. Symulacje wykazały widoczną różnicę amplitud otrzymanych z obliczeń przy zastosowaniu obu modeli. Wartości amplitud drgań w przypadku modelu z uwzględnieniem warstw kleju są znacznie mniejsze niż te otrzymane przy użyciu modelu z doskonałym połączeniem czujnika i aktuatora z belką.
  Keywords drgania belki, aktywne tłumienie, elementy piezoelektryczne
  Full article: PDF icon 5_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 2. Dariusz Pierzchała, Rafał Sylwestrzuk, Roman Wantoch-Rekowski - Federacyjny adapter systemu GIS do standardu oprogramowania HLA
  Pages: 195 - 203
  Abstract: W artykule przedstawione zostały wybrane problemy projektowania i integracji komputerowych rozproszonych symulatorów działań bojowych dla potrzeb wspomagania dowodzenia oraz szkoleń dowódczo-sztabowych. Omówione zostały w szczególności zagadnienia wielorozdzielczego zobrazowania mapowego i udostępniania jednolitego obrazu w spójnej przestrzeni modelowanego obszaru działań. Programową platformą integracji oraz wymiany danych jest Runtime Infrastructure standardu High Level Architecture. Podstawowym systemem symulacyjnym jest Złocień, natomiast funkcje graficzne wypełnia zmodyfikowana wersja oprogramowania OpenMap. Rozważania kończy krótki opis eksperymentu, którego celem było badanie wydajności rozwiązania.
  Keywords federacja HLA, symulacja rozproszona, systemy GIS
  Full article: PDF icon 15_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 3. Stanislaw Raczynski - Object Properties in Discrete Event Simulation: Attributes
  Pages: 205 - 215
  Abstract: A comparison between old and new standards like GPSS, Simula67, Arena, Simio and BLUESSS is made from the point of view of additional user-defined object attributes and related functions. The scope of the applications under consideration is limited to the discrete-event, queuing and manufacturing simulation. The focus is made on the management of the object attributes and related operations, and on the way to make the simulation tool flexible enough without complicating the basic model building operations. A proposal of a new simulation tool is presented.
  Keywords PSM++, BLUESSS, Simula67, GPSS, Arena, Simio, C++, simulation, queueing, manufacturing
  Full article: PDF icon 25_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 4. Jacek Skowron - Symulacja drgań płozy kolejowego liniowego hamulca wiroprądowego
  Pages: 217 - 224
  Abstract: W artykule przedstawiono badania symulacyjne drgań płozy kolejowego liniowego hamulca wiroprądowego, które zainicjowano włączeniem hamulca. Belka uginana jest siłą uciągu magnetycznego, która jest między innymi funkcją wielkości szczeliny powietrznej i prędkości. Badania te prowadzono przy użyciu tzw. modelu matematycznego grubopłytowego hamulca.
  Keywords
  Full article: PDF icon 37_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 5. Zenon A. Sosnowski - Reguły decyzyjne z rozmytą granulacją wiedzy
  Pages: 225 - 232
  Abstract: W pracy przedstawiono architekturę klasyfikatora rozmytego opartego na klastrowokontekstowych rozmytych drzewach decyzyjnych oraz zbadano jego wydajność na standardowych zestawach danych: Dermatology i Housing Data Sets. Wyniki symulacji pokazują, że przedstawiony klasyfikator daje zadowalające wskaźniki klasyfikacji.
  Keywords klasyfikator rozmyty, rozmyte drzewa decyzyjne, rozmyte grupowanie kontekstowe
  Full article: PDF icon 45_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski, Anna Werner-Juszczuk - Algorytm MEB wyznaczania pola temperatury w przepływie Poiseuille’a w przewodach prostoosiowych o stałej temperaturze ścianki
  Pages: 233 - 241
  Abstract: W publikacji przedstawiono algorytm metody elementów brzegowych wyznaczania pola temperatury przepływu Poiseuille’a w przewodach prostoosiowych o dowolnym przekroju poprzecznym, w którym ścianka utrzymywana jest w stałej temperaturze. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym. Wyprowadzony algorytm może być stosowany w przepływach cieczy lepkich o znacznych lepkościach np. olejów. W prezentowanej publikacji przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń dla wybranych przykładów, dla których nie są znane rozwiązania analityczne.
  Keywords metoda elementów brzegowych, przepływ Poiseuille’a, dyssypacja lepkości, przewody prostoosiowe
  Full article: PDF icon 53_vol3-4-20122012_vol3_no4.pdf