Vol.2 No. 4/2011

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.2 No. 4/2011

 1. Jan Freundlich, Marek Pietrzakowski - Symulacyjne badanie wpływu przemieszczeń podpór na naprężenia w kratownicowej konstrukcji dachowej
  Pages: 187 - 196
  Abstract: Praca dotyczy badań symulacyjnych wpływu przemieszczeń podpór na wartości naprężeń w obciążonej konstrukcji dachowej, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ekstremalnych naprężeń. Opracowano dwa modele MES dźwigara kratowego: uproszczony belkowy i bardziej złożony powłokowy. Wyniki przeprowadzonych obliczeń porównawczych potwierdziły dostateczną dokładność uproszczonego belkowego modelu dźwigara, uzasadniając jego zastosowanie w złożonym modelu MES badanej konstrukcji dachowej. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieje możliwość ograniczenia poziomu naprężeń w konstrukcji dachowej przez odpowiednio dobrane, dostosowane do sposobu obciążenia wartości pionowych przemieszczeń podpór.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no4_art1.pdf
 2. Andrzej Najgebauer, Michał Dyk - Sieci sensorowe dla potrzeb pozyskiwania danych w symulacji wielorozdzielczej
  Pages: 197 - 207
  Abstract: W zagadnieniu symulacji wielorozdzielczej dużym wyzwaniem jest akwizycja danych najwyższej rozdzielczości. Problem jest szczególnie wyraźny w przypadku współpracy systemów symulacji komputerowej oraz rzeczywistej. W rozważanej sytuacji zakłada się współpracę symulatorów wojskowych różnych poziomów z ćwiczeniami poligonowymi. Pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest zastosowanie sieci sensorowych jako narzędzia komunikacji. Dla działania sieci sensorowej konieczne jest opracowanie algorytmów trasowania i lokalizacji węzłów. Zadanie to jest szczególnie trudne jeśli węzły są w ruchu a ich dokładna lokalizacja nie jest znana, co ma miejsce w przypadku ćwiczenia poligonowego. Praca opisuje wymagania jakie powinny spełniać te algorytmy oraz dokonuje analizy obecnie funkcjonujących rozwiązań pod tym kątem.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no4_art2.pdf
 3. Stanisław Noga, Roman Bogacz - Free vibration of the Timoshenko beam interacting with the Winkler foundation
  Pages: 209 - 223
  Abstract: In the study a free transverse vibration analysis of the simply supported Timoshenko beam on an arbitrary variable Winkler foundation is presented. The analysis is based on the use of the analytical method compared with numerical simulation. The elastic foundation is composed of two arbitrary variable, massless, regions of the Winkler type. At first the general solution of free vibration is derived by the separation of variable method. The natural frequencies of the system under consideration are determined. Then the models of the system formulated by using finite element technique are prepared and eigenvalue problem is solved. Achieved results of calculation are discussed and compared for these models. All needed finite element models are formulated by using ANSYS FE code. It is important to note that the data presented in the article is yielded the practical advice to design engineers.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no4_art3.pdf
 4. Dariusz Pierzchała, Krzysztof Chlebicki - Metoda zwiększania przeżywalności federacji symulacyjnej
  Pages: 225 - 234
  Abstract: W pracy omówiono metodę wykrywania i obsługi błędów w federacji symulacyjnej oraz zwiększania przeżywalności eksperymentu polegającą na rozdzieleniu aplikacji symulatora od interfejsu komunikacyjnego służącego do pracy pod kontrolą RTI. Zaproponowane podejście pozwala na ukrycie awarii aplikacji, wstrzymanie wszystkich działań w ramach federacji do momentu odzyskania sprawności przez uszkodzonego federata, bez przerywania całego eksperymentu. Wydzielony interfejs komunikacyjny pracuje podczas awarii, reaguje na informacje napływające z RTI oraz odtwarza stan federata do ostatniego zapamiętanego. W czasie poprawnej pracy aplikacji symulatora wszystkie aktualizacje symulowanych obiektów oraz wymieniane komunikaty zostają zapisane, aby mogły być następnie użyte w procesie odtwarzania.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no4_art4.pdf
 5. Piotr Rynkowski, Tomasz Janusz Teleszewski - Pole temperatury wybranych detali budowlanych przy wykorzystaniu wielospójnych obszarów MEB
  Pages: 235 - 247
  Abstract: In the paper the model of temperature field in cold bridge is discussed using Boundary Element Method. The equations describing the steady heat conduction problem in cold bridge have been solved. Presented examples show efficiency of Boundary Element Method modeling in cold bridge in comparison with mesh method as Finite Difference Method, Finite Element Method or Finite Volume Method.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no4_art5.pdf