Vol.2 No. 3/2011

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.2 No. 3/2011

 1. Damian Dzida - Symulacyjne modele formowania opinii w sieciach społecznych
  Pages: 137 - 147
  Abstract: W pracy przedstawiono dynamiczny model wpływów społecznych oraz wyniki symulacji z zastosowaniem sieci społecznych. Omówiono sposób modelowania zjawisk społecznych oraz zastosowanie mikro symulacji do badania modelu. Dla rozważanego modelu opisano istotne cechy agentów oraz regułę zmiany stanu agenta. Przedstawiono wybrane wyniki badań nad modelem oraz ich interpretacje.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no3_art1.pdf
 2. Michał Kapałka - Symulacyjne badanie charakterystyk przemieszczania się tłumu w aglomeracji
  Pages: 149 - 156
  Abstract: W pracy opisano symulator tłumu oraz eksperymenty, na podstawie których wyznaczono charakterystyki przemieszczania się tłumu w aglomeracji. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej części przedstawiono autorski mikroskopowy symulator tłumu oraz jego podstawowe moduły. W drugiej części omówiono podstawowe „wzorcowe” charakterystyki przemieszczania się tłumu. W części trzeciej przedstawiono plany i wyniki eksperymentów symulacyjnych dla wybranych scenariuszy i charakterystyk na tle omówionych wcześniej charakterystyk „wzorcowych”.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no3_art2.pdf
 3. Jan Łuczko, Andrzej Czerwiński - Modelowanie i symulacja drgań przewodów wzbudzonych okresowo zmiennym przepływem cieczy
  Pages: 157 - 164
  Abstract: W pracy poddano analizie model opisujący drgania podpartych przegubowo prostoliniowych przewodów, spowodowane zmianą prędkości przepływającej cieczy. Ruch układu opisano równaniem różniczkowym cząstkowym czwartego rzędu, uwzględniającym nieliniowości geometryczne. Wykorzystując metodę Galerkina zagadnienie rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego sprowadzono do problemu analizy układu trzech równań różniczkowych zwyczajnych. Zbadano wpływ wybranych parametrów na wartość skuteczną prędkości. Wykazano możliwość wzbudzania się w pewnych zakresach prędkości przepływu i częstości wymuszenia drgań podharmonicznych i chaotycznych.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no3_art3.pdf
 4. Dariusz Pierzchała, Krzysztof Chlebicki, Michał Dyk - Adaptowalny integrator symulatorów różnej rozdzielczości w architekturze HLA
  Pages: 165 - 173
  Abstract: W pracy opisano komponenty programowe, których zadaniem jest integracja symulatora Złocień z symulatorami działających w federacji zgodnej ze standardem HLA. Głównym założeniem była możliwość dostosowania do różnych modeli FOM oraz zapewnienie współpracy symulatorów operujących na danych o różnych rozdzielczościach. Zaprojektowany integrator posiadają budowę modułową – moduły stanowią kolejne warstwy, przez które dane są przesyłane do/z RTI. Zapewniona jest współpraca symulatorów w środowisku heterogenicznym, gdzie dane przesyłane w sieci mogą mieć różną postać w zależności od systemu operacyjnego. Gwarantuje się też, że wymieniane dane będą zrozumiałe przez współpracujące systemy nawet jeśli nie były projektowane z myślą o działaniu w jednej federacji.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no3_art4.pdf
 5. Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski, Marcin Wasiak - Symulacja numeryczna współdziałania elementów nawierzchni kolejowej
  Pages: 175 - 183
  Abstract: Przedmiotem referatu jest model numeryczny zespołu dwóch elementów nawierzchni kolejowej: podkładu kolejowego, pogrążonego w warstwie podsypki tłuczniowej o ustalonej grubości i niezmiennych cechach wytrzymałościowych. Model służy do oceny wartości i rozkładu naprężeń normalnych w podkładzie, przy założeniu zmiennych parametrów dotyczących: materiału, z którego jest wykonany podkład oraz podłoża tworzonego przez podsypkę tłuczniową. Symulację eksploatacyjnego obciążenia podkładów posadowionych na podsypce wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2010.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no3_art5.pdf