Vol.5 No. 3/2014

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.5 No. 3/2014

 1. Roman Bogacz, Włodzimierz Kurnik - On Some Dynamical Effects in Discrete and Continuous Columns with Supports Subjected to Circulatory Load
  Pages: 171 - 179
  Abstract: The paper is devoted to the analysis of influene of configuration of charakteristic curves on the eigen-forms and stability of continuous and discrete columns subjected to the circulatory load. Special attention is paid to Beck’s and Ziegler’s columns elastically supported on the top of column. It is pointed out that in both cases there exsist some singular points where transition from the first to the second eigen-form occurs.
  Keywords circulatory load, stability, eigen-forms
  Full article: PDF icon 5_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 2. Walenty Oniszczuk - Zjawiska dławień intensywności zadań do serwerów – eksperymenty symulacyjne
  Pages: 181 - 189
  Abstract: W pracy przedstawiono wyniki eksperymentów symulacyjnych ukierunkowanych na badania zjawisk dławień intensywności strumieni zadań napływających do bloku serwerów. Badana była konfiguracja sieci z blokadami i dynamiczną manipulacją progami w buforach. Te ograniczające mechanizmy zrealizowano poprzez specjalny moduł kontroli napływu nowych zadań (dwóch priorytetowych klas) do wspólnych węzłów obsługi. Taki moduł kontroli zawiera w sobie adaptacyjne algorytmy manipulowania progami w buforach, reagujących na bieżące zmiany ruchu teleinformatycznego w sieci. Wyniki eksperymentów pokazują, jak ważnym czynnikiem są mechanizmy blokad i dynamicznych progów w sieciach z ograniczonymi buforami.
  Keywords alokacja zadań i zasobów, blokady, systemy z progami, elastyczne zarządzanie buforami
  Full article: PDF icon 15_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 3. Agnieszka Pręgowska, Robert Konowrocki, Tomasz Szolc - Analysis of rotating systems using actuators with magnetorheological fluid to vibrations minimization – theoretical and experimental investigation
  Pages: 191 - 198
  Abstract: The analysis of damped rotating systems using actuators with magnetorheological fluid is the subject of interest. The main purpose of this research is minimization of vibration amplitudes in order to increase fatigue durability of the most responsible machine elements. Here, control damping torques are generated by magnetorheological fluid of adjustable viscosity. The theoretical investigations are based on a hybrid and finite element structural model (FEM) of the mechanical structure as well as on sensitivity analysis of the response with respect to the actuators damping characteristics. The analysis performed in the paper combines experimental verification using the laboratory test rig with theoretical computations.
  Keywords rotating systems, torsional vibrations, actuators with a magnetorheological fluid, rotary actuators
  Full article: PDF icon 25_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 4. Tomasz Suchocki, Piotr Lampart - Badania numeryczne spalania paliwa lotniczego w silniku turbinowym GTM-140
  Pages: 199 - 208
  Abstract: Artykuł przedstawia trójwymiarowe obliczenia numeryczne spalania w miniaturowym silniku turbinowym GTM-140. Głównym celem pracy jest zrozumienie procesów zachodzących w zastosowanej komorze spalania. Została przeprowadzona analiza strat przepływu w silniku turbinowym. Przedstawiono wyniki w postaci pól temperatury, ciśnienia oraz prędkości z uwzględnieniem przepływu cold flow oraz przepływu reakcyjnego. Został użyty model turbulencji k-ε (RANS), jako model spalania posłużył Non-Premixed Equilibrium Model oraz Dicrete Phase Model jako model z odparowaniem kropel paliwa.
  Keywords GTM-140, silnik turbinowy, CFD, Discrete Phase Model, spalanie
  Full article: PDF icon 33_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 5. Łukasz Witanowski, Piotr Lampart - Przestrzenne kształtowanie łopatki turbiny parowej z wykorzystaniem algorytmu hybrydowego i sieci neuronowej
  Pages: 209 - 216
  Abstract: W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki optymalizacji sprawnościowej ołopatkowania przestrzennego dwóch ostatnich stopni mikroturbiny ORC9000 100kW z wykorzystatniem pakietu OPT_TURB oraz Matlab Toolbox - Neural Network. Wyznaczono funkcję celu z post-processingu obliczeń 3D części przepływowej przy użyciu programu FlowER – solwera modelu RANS. Funkcje celu zdefiniowano, jako sumę strat energii kinetycznej oraz energii wylotowej. Zaproponowano model sztucznej sieci neuronowej wytrenowanej przy użyciu algorytmu Lavenberga- Marquardta.
  Keywords optymalizacja, sieć neuronowa, ORC, CFD, sprawność
  Full article: PDF icon 43_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf