Kwartalnik PTSK

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Leon BOBROWSKI

Sekretarz Redakcji

Prof. PB dr hab. Zenon Sosnowski (z.sosnowski@pb.edu.pl)

 

Rada Naukowa:

Prof. dr hab. Leon Bobrowski (PB, IBiB PAN) – Przewodniczący

Prof. dr hab. Algirdas Bargelis (Litwa)

Prof. dr hab.inź.Yevgeniy Bodyanskiy (Ukraina)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz (PW)

Prof. dr hab. Kurt Frischmuth (Niemcy)

Prof. AGH dr hab. inż. Kazimierz Furmanik (AGH)

Prof. PK dr hab. inż. Andrzej Grzyb (PK)

Prof. dr Ralph Huntsinger (USA)

Prof. dr hab. Vladimir Marchenko (Białoruś)

Prof. dr hab. inż. Volodymyr Mashtalir (Ukraina)

Prof. dr Georg Peter Ostermeyer (Niemcy)

Prof. PW dr hab. inż. Marek Pietrzakowski (PW)

Prof. dr Borut Zupančič (Słowenia)

 

Redaktorzy tematyczni

Prof. WAT dr hab. inż Tadeusz Nowicki (symulacja w informatyce)

Prof. PB dr hab. Zenon Sosnowski (sztuczna inteligencja)

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyżakowski (automatyka i robotyka, transport)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski (mechanika, budowa i eksploatacja maszyn)

 

Recenzenci

Recenzenci Vol.8/2017

Prof. nzw. dr hab. inż. Kazimierz Furmanik
Prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz
Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Grzyb
Prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Guzowski
Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak
Dr inż. Piotr Kisielewski
Dr inż. Jarosław Koszela
Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
Prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Piec
Prof. nzw. dr hab. Zenon A. Sosnowski
Dr hab. inż. Andrzej Sowa

 

Adres Redakcji

Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej
c/o IBIB PAN
ul. Ks. Trojdena 4 (pok. 304)
02-109 Warszawa

 

Zapraszamy do zgłaszania oryginalnych prac w języku polskim lub angielskim związanych z metodologią badań symulacyjnych lub z ich zastosowaniami na adres: z.sosnowski@pb.edu.pl

Wzór artykułu jest analogiczny, jak w przypadku prac zgłaszanych na Warsztaty PTSK.

Redakcja informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) kwartalnika jest wydanie papierowe (ISSN 2081-6154). Kwartalnik jest indeksowany w bazie BazTech (http://baztech.icm.edu.pl).