Kwartalnik PTSK

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Leon BOBROWSKI

Sekretarz Redakcji

Prof. PB dr hab. Zenon Sosnowski (z.sosnowski@pb.edu.pl)

 

Rada Naukowa:

Prof. dr hab. Leon Bobrowski (PB, IBiB PAN) – Przewodniczący

Prof. dr hab. Algirdas Bargelis (Litwa)

Prof. dr hab.inź.Yevgeniy Bodyanskiy (Ukraina)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz (PW)

Prof. dr hab. Kurt Frischmuth (Niemcy)

Prof. AGH dr hab. inż. Kazimierz Furmanik (AGH)

Prof. PK dr hab. inż. Andrzej Grzyb (PK)

Prof. dr Ralph Huntsinger (USA)

Prof. dr hab. Vladimir Marchenko (Białoruś)

Prof. dr hab. inż. Volodymyr Mashtalir (Ukraina)

Prof. dr Georg Peter Ostermeyer (Niemcy)

Prof. PW dr hab. inż. Marek Pietrzakowski (PW)

Prof. dr Borut Zupančič (Słowenia)

 

Adres Redakcji

Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej
c/o IBIB PAN
ul. Ks. Trojdena 4 (pok. 304)
02-109 Warszawa

 

Zapraszamy do zgłaszania oryginalnych prac w języku polskim lub angielskim związanych z metodologią badań symulacyjnych lub z ich zastosowaniami na adres: z.sosnowski@pb.edu.pl

Wzór artykułu jest analogiczny, jak w przypadku prac zgłaszanych na Warsztaty PTSK.

Redakcja informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) kwartalnika jest wydanie papierowe (ISSN 2081-6154). Kwartalnik jest indeksowany w bazie BazTech (http://baztech.icm.edu.pl).