Zarząd PTSK

Prezes Towarzystwa - dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT
Wiceprezesi - prof. dr hab. Leon Bobrowski
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT

Sekretarz -

Skarbnik -

dr inż. Magdalena Topczewska

dr hab. Zenon Sosnowski, prof. PB

Członkowie Zarządu - dr hab. inż. Marek Pietrzakowski, prof. PW
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT
dr inż. Piotr Kisielewski
Główna Komisja Rewizyjna-

dr inż. Dariusz Pierzchała
dr inż. Robert Waszkowski
mgr inż. Michał Kapałka

Adres siedziby PTSK - 00-908 Warszawa 49
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego  2
pok. 222
KRS: 0000201270, REGON: 010417169