Walne zebranie członków PTSK - 2022R.

Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej,

W dniu 14 października 2022 roku w czasie trwania Warsztatów Naukowych PTSK odbędzie się walne zgromadzenie członków Towarzystwa, na którym przedstawione zostaną sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego PTSK oraz wybrane zostaną nowe władze Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej na kolejny 3-letni okres. Informujemy, że zorganizowana zostanie możliwość zdalnego uczestnictwa i głosowania. Pierwszy termin zebrania to 14.10.2022, godz. 17.00, natomiast w przypadku braku kworum drugi termin zebrania to 14.10.2022, godz. 17.15. Szczegóły podane zostaną do Państwa wiadomości wkrótce.

W imieniu Zarządu Głównego PTSK - Tadeusz Nowicki (prezes)