Członkostwo

Osoby zainteresowane członkostwem w PTSK prosimy o wypełnienie niniejszej deklaracji i przesłanie jej pocztą na adres, znajdujący się na pierwszej stronie deklaracji,