O PTSK

Podstawową formą działalności Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej są coroczne Warsztaty Naukowe.

Tematyka Warsztatów Naukowych PTSK obejmuje poniższe zagadnienia:

 • metody matematyczne w symulacji
 • modele z zagadnieniami brzegowymi
 • modelowanie fizycznych właściwości materii
 • modelowanie i symulacja źródeł energii
 • symulacje przepływów i wymiany ciepła
 • symulacja w mechanice
 • symulacja w transporcie i inżynierii kolejowej
 • symulacja w informatyce
 • zastosowania sztucznej inteligencji w symulacji
 • zastosowania symulatorów

 

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Vol.6 No. 2/2015

 1. Michał KAPAŁKA - Symulacyjne wsparcie systemów kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych
 2. Rafał KASPRZYK, Marcin PAŹ Zbigniew TARAPATA - Modelowanie i symulacja cyberzagrożeń typu botnet
 3. Piotr MARCINIAK, Andrzej WALCZAK Paweł MOSZCZYŃSKI - Symulacja filtra interferencyjnego dla zakresu terahercowego
 4. Paweł MOSZCZYŃSKI, Andrzej WALCZAK - Symulacja zjawisk zachodzących w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej
 5. Arkadiusz NETCZUK, Tadeusz NOWICKI, Dariusz PIERZCHAŁA - Wieloagentowy model symulacyjny rozprzestrzeniania się epidemii
 6. Krzysztof SZKÓŁKA, Cezary BARTOSIAK, Rafał KASPRZYK, Zbigniew TARAPATA - Modele i metody komputerowego rozpoznawania wzorców opisanych ilościowo
 7. Michał ZABIELSKI, Rafał KASPRZYK, Zbigniew TARAPATA - Metody wykrywania naruszeń prywatności w internetowych sieciach społecznych