O PTSK

Podstawową formą działalności Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej są coroczne Warsztaty Naukowe.

Tematyka Warsztatów Naukowych PTSK obejmuje poniższe zagadnienia:

 • metody matematyczne w symulacji
 • modele z zagadnieniami brzegowymi
 • modelowanie fizycznych właściwości materii
 • modelowanie i symulacja źródeł energii
 • symulacje przepływów i wymiany ciepła
 • symulacja w mechanice
 • symulacja w transporcie i inżynierii kolejowej
 • symulacja w informatyce
 • zastosowania sztucznej inteligencji w symulacji
 • zastosowania symulatorów

 

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Vol.9 No. 1-2/2018

 1. Roman Bogacz, Jarosław Seńko - Dynamika poprzeczna i stateczność układu modelującego oddziaływanie długiego pojazdu szynowego z torem
 2. Romuald HOFFMANN - Modelowanie w języku dynamiki systemowej operacji cybernetycznych z wykorzystaniem modeli walki łączonych z modelami rozprzestrzeniania się kodu złośliwego
 3. Jarosław KOSZELA, Maciej SZYMCZYK - Rozproszona symulacja wirtualna – Chmura Symulacyjna
 4. Wojciech KULAS - Emulatory systemów monitorowania zagrożeń skażeniami na potrzeby systemu WAZkA
 5. Dariusz PIERZCHAŁA - Modelowanie symulacyjne wybranych ataków w cyberprzestrzeni
 6. Joanna WIŚNIEWSKA - Comparing quality of pseudo- and truerandom numbers obtained from different sources