Vol.4 No. 4/2013

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.4 No. 4/2013

 1. Radosław Nowak, Marek Pietrzakowski - Wpływ degradacji połączenia generatora piezoelektrycznego z belką na pozyskiwaną energię elektryczną
  Pages: 185 - 192
  Abstract: Efektywność odzysku energii elektrycznej z energii drgań mechanicznych zależy między innymi od jakości połączenia pomiędzy generatorem piezoelektrycznym a belką. W niniejszym artykule przeprowadzono obliczenia belki wysięgnikowej wymuszonej ruchem harmonicznym podpory. Porównano wyniki otrzymane metodą analityczną i metodą elementów skończonych. Skupiono się na wpływie degradacji połączenia na charakterystyki dynamiczne układu i odzyskiwane napięcie. Porównano charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe w przypadku uszkodzonej i nieuszkodzonej warstwy kleju. Przeprowadzono badania w zależności od położenia obszaru degradacji i stopnia zniszczenia warstwy kleju.
  Keywords piezoelektryk, MES, ANSYS, pozyskiwanie energii elektrycznej, degradacja kleju
  Full article: PDF icon 5_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf
 2. Sebastian Korczak - Zadanie śledzenia ścieżki dla pojazdu niedosterowanego
  Pages: 193 - 201
  Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia problem sterowania układami niedosterowanymi na przykładzie prostego modelu bryły sztywnej pod działaniem siły przyłożonej niecentralnie. Zaprezentowano metodę określania sterowalności układów niedosterowanych, a następnie zaproponowano zadanie śledzenia trajektorii kołowej i ósemkowej za pomocą algorytmu obliczanego momentu. Siła sterująca powodująca sprzężenie równań wymusza modyfikację algorytmu sterowania. Proces obliczeniowy uzupełniono o środowisko wizualizacji trójwymiarowych.
  Keywords układy niedosterowane, śledzenie ścieżki, metoda obliczanego momentu
  Full article: PDF icon 13_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf
 3. Michał Dyk, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała - Model symulacyjny sieci sensorowej na potrzeby systemów fuzji danych
  Pages: 203 - 212
  Abstract: W pracy przedstawiono model sieci sensorowej będący podstawą dla budowy symulatora, który może być wykorzystany do generowania sytuacji oraz danych na potrzeby systemów fuzji danych. Model, a w konsekwencji symulator, pozwala na zbudowanie heterogenicznej sieci (lub wielu sieci), której sensory obserwują zmieniające się w czasie zjawiska. Zaletami proponowanego modelu są: możliwość szerokiej konfiguracji węzłów, które posiadać mogą wiele zdolności do obserwacji środowiska, również uznawanych obecnie za futurystyczne, oraz łatwa konfigurowalność algorytmów trasowania i komunikacji bezprzewodowej. Budowany w oparciu o przedstawiony model symulator będzie również umożliwiał modyfikację zachowania sensorów poprzez ich makroprogramowanie.
  Keywords sieci sensorowe, fuzja danych, symulacja dyskretna zdarzeniowa
  Full article: PDF icon 23_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf
 4. Tomasz Janusz Teleszewski - Wyznaczenie nieustalonego przepływu laminarnego cieczy lepkiej w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego przy wykorzystaniu metody MEB
  Pages: 213 - 220
  Abstract: W publikacji przedstawiono algorytm metody elementów brzegowych nieustalonego przepływu laminarnego cieczy lepkiej w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym w postaci rozbiegu hydraulicznego w przewodzie o przekroju kołowym. W publikacji wykonano przykładowe symulacje przepływów niestacjonarnych, dla których nie są znane rozwiązania analityczne. W celu wykonania walidacji metody oraz symulacji napisano autorski program obliczeniowy VISCOUS UNSTEADY FLOW DUCT w języku Fortran.
  Keywords metoda elementów brzegowych, przepływy niestacjonarne, przewody prostoosiowe
  Full article: PDF icon 33_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf
 5. Tomasz Janusz Teleszewski - Algorytm MEB przejmowania ciepła w przepływie laminarnym przez przewody prostoosiowe
  Pages: 221 - 229
  Abstract: W pracy przedstawiono algorytm metody elementów brzegowych przejmowania ciepła w przepływie laminarnym przez przewody prostoosiowe niezależnie od kształtu konturu przewodu. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym opisującym przejmowanie ciepła w przewodzie o przekroju kołowym. W publikacji przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń dla przejmowania ciepła przepływu laminarnego w kanale, którego kształt zadany jest krzywą Lamego. Algorytm został zaimplementowany w programie obliczeniowym CONVECTIONinDUCT napisanym w języku Fortran.
  Keywords metoda elementów brzegowych, przejmowanie ciepła w przewodach
  Full article: PDF icon 41_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf