Vol.4 No. 2/2013

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.4 No. 2/2013

 1. Kazimierz Furmanik, Michał Prącik - Symulacyjne badania ruchu materiału ziarnistego w przesypie przenośnikowym
  Pages: 69 - 80
  Abstract: Węzły przesypowe w kopalnianych systemach transportu materiałów rozdrobnionych przenośnikami taśmowymi są miejscami potencjalnych awarii, strat energii, zwiększonego ścierania taśm i transportowanych ziaren oraz zapylenia, co wiąże się z wymiernymi kosztami, które należy obniżać przez doskonalenie konstrukcji przesypów. W artykule przedstawiono teoretyczną analizę ruchu ziarna w przesypie z uwzględnieniem oporów tarcia oraz wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych ruchu warstwy ziaren, przeprowadzonych z wykorzystaniem szybkiej kamery oraz metody elementów dyskretnych (DEM), których wyniki mogą być przydatne w projektowaniu przesypów o lepszych walorach eksploatacyjnych.
  Keywords przenośniki taśmowe, przesypy
  Full article: PDF icon 5_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf
 2. Joanna Karbowska-Chilińska, Paweł Zabielski - Zastosowanie problemu komiwojażera z profitami i oknami czasowymi do wyznaczania tras atrakcyjnych turystycznie okolic Białegostoku
  Pages: 81 - 89
  Abstract: Problem komiwojażera z profitami i oknami czasowymi jest dogodnym modelem dla problemu optymalnego planowania tras atrakcyjnych turystycznie. W pracy przedstawiono rozwiązanie tej odmiany problemu komiwojażera za pomocą algorytmu genetycznego GAPR. W miejsce krzyżowania zaproponowano wymianę obiektów między losowo wybranymi trasami. Rozwiązanie przetestowano na rzeczywistej sieci obiektów turystycznych okolicy Białegostoku. W wyniku testów otrzymano trasy o porównywalnej atrakcyjności jak w algorytmie genetycznym GA z krzyżowaniem (różnica jest na korzyść GAPR około 0.5%) i czasem generowania trasy nie przekraczającym 1.5 sekundy. Algorytm może być zastosowany w planerach tras turystycznych.
  Keywords problem komiwojażera, algorytm genetyczny, generowanie tras atrakcyjnych turystycznie
  Full article: PDF icon 17_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf
 3. Jerzy Merkisz, Bartosz Orszulak, Maciej Andrzejewski - Dobór trasy przejazdu na symulatorze pojazdu w aspekcie eco-drivingu
  Pages: 91 - 97
  Abstract: W artykule przedstawiono najważniejsze informacje na temat doboru trasy opracowanej na potrzeby badań symulacyjnych dotyczących weryfikacji stosowania wytycznych eco-drivingu przez kierowców pojazdów drogowych. Wskazano w nim między innymi podstawowe kryteria doboru trasy przejazdu dla realizacji przedmiotowych badań w aspekcie jazdy ekologicznej i ekonomicznej. Urządzeniem badawczym był symulator pojazdu samochodowego AutoSim AS 1200-6 wraz z dedykowanym oprogramowaniem.
  Keywords eco-driving, symulator pojazdu, badania symulacyjne
  Full article: PDF icon 27_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf
 4. Urszula Szyfman, Magdalena Topczewska - Wyszukiwanie obiektów podobnych w podzbiorze wybranych znaków alfabetu migowego przy wykorzystaniu sieci konkurencyjnych
  Pages: 99 - 107
  Abstract: W pracy opisano zastosowanie sieci konkurencyjnej (sieci Kohonena i ich modyfikacji) do wyszukiwania obiektów podobnych. Dokonano klasyfikacji obiektów na przykładzie rzeczywistego zbioru danych obrazowych wybranych znaków alfabetu migowego
  Keywords sieć samoucząca, sieć konkurencyjna, obiekty podobne, klasyfikacja obiektów
  Full article: PDF icon 35_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf
 5. Marek Tabędzki - Podejścia mikroskopowe w modelowaniu zachowania tłumu – przegląd
  Pages: 109 - 119
  Abstract: Niniejsza publikacja dotyczy zagadnienia modelowania ruchu tłumu z wykorzystaniem podejścia mikroskopowego. Podejście takie skupia się na zachowaniach i interakcjach zachodzących na poziomie pojedynczych osobników. W pracy przedstawiono różne modele (oparte na automatach komórkowych oraz modelowaniu agentowym), omówiono też współczesne kierunki badań oraz najważniejsze zastosowania. Nakreślono również możliwości rozwoju oraz kierunek dalszych prac autora.
  Keywords modelowanie tłumu, systemy agentowe, automaty komórkowe, mikrosymulacja
  Full article: PDF icon 45_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf