Vol.5 No. 2/2014

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.5 No. 2/2014

 1. Joanna Karbowska-Chilińska, Paweł Zabielski - Optymalizacja trasy podróży turystycznej samochodem elektrycznym
  Pages: 81 - 94
  Abstract: Samochód elektryczny jest zeroemisyjny, bardzo cichy i tani w eksploatacji. Może być wykorzystywany zarówno jako samochód miejski, jak i w podróżowaniu turystycznym. W artykule przedstawiamy algorytm, który zaplanuje trasę wycieczki w taki sposób, żeby odwiedzone zostały najatrakcyjniejsze obiekty turystyczne, oraz uwzględni w punkcie początkowym i końcowym trasy ładowanie baterii. Atrakcyjność obiektu jest wyznaczana na podstawie opinii internatów o danym obiekcie. Maksymalna długość wycieczki to liczba kilometrów, jakie samochód może przejechać na jednym ładowaniu baterii. Zaproponowany przez autorów algorytm ewolucyjny został przetestowany na rzeczywistych danych, obejmujących obiekty turystyczne i stacje ładowania baterii na Podlasiu. Czas działania algorytmu oraz wyniki testów wykazują, że opisany algorytm może być częścią modułu oprogramowania stosowanego w samochodach elektrycznych lub aplikacją na smartfony, która ułatwia i uprzyjemnia podróżowanie, a jednocześnie pozwala optymalnie wykorzystać energię samochodu elektrycznego.
  Keywords graf ważony z profitami przy wierzchołkach, generowanie trasy z profitami i ograniczeniami, optymalizacja trasy, samochód elektryczny
  Full article: PDF icon 5_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 2. Tadeusz Maciak, Rafał Marzewski - Komputerowa symulacja rozwoju pożaru kompleksu leśnego w pobliżu Nowogrodu. Cz. II. Wyniki symulacji
  Pages: 95 - 109
  Abstract: W pierwszej części pracy przedstawiono sposób pozyskiwania danych wejściowych do oprogramowania FARSITE. W drugiej, bieżącej części pracy zaprezentowano wyniki symulacji. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że na analizowanym obszarze leśnym głównie może występować pożar powierzchniowy. Obejmuje on największy obszar spalonego lasu. Zaprezentowano również miejsca, w których może dochodzić do zapłonu koron drzew. Jest to jednak tylko pożar pasywny, który nie może utrzymać się bez udziału ognia powierzchniowego. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w przyjętych warunkach zagrożenie pożarem aktywnym jest praktycznie niemożliwe.
  Keywords symulacja rozwoju pożaru lasu, modele pożaru lasu
  Full article: PDF icon 19_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 3. Mirosław Omieljanowicz, Adam Sokołowski - Symulacja spodziewanej jakości transmisji w sieciach bezprzewodowych wewnątrz budynków (studium przypadku)
  Pages: 111 - 118
  Abstract: Przedstawiony artykuł dotyczy zagadnień analizy i planowania sieci WiFi. W pracy opisano opracowany przez autorów prosty model propagacji sygnału wewnątrz budynków oraz metodę symulacji pozwalającą na wyznaczenie spodziewanej przepustowości przy zadanym położeniu punktów dostępowych. Autorzy pokazują również praktyczne jej zastosowanie do analizy stanu sieci WiFi w budynku Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
  Keywords sieci WiFi, symulacja przepustowości, planowanie sieci WiFi
  Full article: PDF icon 35_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 4. Sławomir Adam Sorko, Tomasz Janusz Teleszewski - Modelowanie parametrów aerodynamicznych urządzeń energetyki wiatrowej. III. Analiza aerodynamiczna rotorów
  Pages: 119 - 128
  Abstract: Wirniki rotorów wiatrowych (VAWT – Vertical Axis Wind Turbine) są konstruowane jako układy kształtowych lub profilowanych elementów powierzchniowych tworzących palisady wirnikowe o pionowej osi obrotu. W opracowaniu przedstawiono matematyczny opis zagadnienia przepływu przez cząstkowe sekcje wirnika rotora wiatrowego typu Darrieusa o profilowanych łopatach przy użyciu równań całkowych, dyskretyzację równań całkowych (metoda panelowa), algorytm wyznaczania pól prędkości i ciśnienia oraz wyznaczania charakterystyk użytkowych rotorów wiatrowych o pionowej osi obrotu wirnika.
  Keywords
  Full article: PDF icon 43_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 5. Sławomir Adam Sorko, Tomasz Janusz Teleszewski - Symulacja pól prędkości i temperatury w przepływie cieczy lepkiej metodą elementów brzegowych
  Pages: 129 - 142
  Abstract: W opracowaniu przedstawiono algorytm rozwiązania zagadnienia przepływowego płaskiego, laminarnego ruchu cieczy lepkiej pomiędzy ściankami: płaską i profilowaną, generowanego względnym wzdłużnym ruchem ścianek przy użyciu metody elementów brzegowych. Przedstawiono matematyczny opis zagadnienia przepływowego i metodę wyznaczania pola prędkości cieczy i pola temperatury generowanego w izotermicznym przepływie cieczy lepkiej dyssypacją energii.
  Keywords metoda elementów brzegowych, przepływ Stokesa, dyssypacja energii
  Full article: PDF icon 53_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski - Wyznaczanie gęstości strumienia ciepła konwekcji wymuszonej w przepływie laminarnym w przewodach prostoosiowych metodą elementów brzegowych
  Pages: 143 - 153
  Abstract: W pracy przedstawiono algorytm MEB do analizy pól temperatury i gęstości strumienia ciepła przy przepływie laminarnym z wymianą ciepła w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego. Zaprezentowano sformułowanie zagadnienia przy użyciu metody elementów brzegowych do opisu przepływu i wymiany ciepła w przepływie jednokierunkowym przez przewód o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego. Przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń przepływu z udziałem konwekcji wymuszonej w profilowanym przewodzie prostoosiowym.
  Keywords metoda elementów brzegowych, laminarny przepływ jednokierunkowy, strumień ciepła, konwekcja
  Full article: PDF icon 67_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 7. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Wyznaczanie pola prędkości i strat energii w przepływie cieczy przez przewód prostoosiowy o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego
  Pages: 155 - 168
  Abstract: W opracowaniu przedstawiono algorytm obliczeniowy wyznaczania pola prędkości i wyznaczania strat energii w jednokierunkowym, laminarnym przepływie cieczy przez przewody o dowolnych kształtach w przekroju poprzecznym. Równanie różniczkowe opisujące przepływ z warunkiem brzegowym zakładającym zerową wartość prędkości na ściance materialnej ograniczającej przepływ sprowadzono do równań całkowych (metoda elementów brzegowych) rozwiązywanych dyskretnie. Wyznaczono pole prędkości, pole komponentów tensora naprężeń i rozkład funkcji lepkiej dyssypacji energii. Zaprezentowano wykresy obrazujące rozwiązanie zagadnienia przepływowego w profilowanym przewodzie radiatora.
  Keywords metoda elementów brzegowych, tensor naprężeń, funkcja dyssypacji energii
  Full article: PDF icon 79_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf