Sprawozdanie z Walnego Zebranie członków PTSK

W związku z ubyciem z grona członków PTSK prof. Romana Bogacza, pełniącego funkcję członka Zarządu Głównego PTSK, na mocy Statutu PTSK (Pkt.4 §29), w dniu 02 lipca 2018r. Warszawie ul. Ks. Trojdena 4 odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej celem dokonania wyborów uzupełniających.
Przewodniczący Zebrania został prof. Leon Bobrowski. W trakcie zebrania wybrano prof. Marka Pietrzakowskiego do Zarządu Głównego PTSK. Następnie, w związku z tym wyborem i odejściem prof. Marka Pietrzakowskiego z Głównej Komisji Rewizyjnej PTSK, dokonano wyborów uzupełniających do Komisji. Walne Zebranie wybrało mgr. inż. Michała Kapałkę na członka Głównej Komisji Rewizyjnej PTSK.
Serdecznie gratulujemy nowo wybranym Kolegom!

W ostatniej części zebrania Dariusz Pierzchała przedstawił wniosek o utworzenie Centrum Doskonałości Symulacji Komputerowej PTSK (CDSK-PTSK), realizującego jeden z celów statutowych towarzystwa określony w Pkt.2 §4 Podpkt.8 „Statutu Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej”. Członkowie zebrania jednomyślnie poparli wniosek a Zarząd PTSK udzielił zgody Dariuszowi Pierzchale na utworzenie CDSK-PTSK.

Dziękujemy przybyłym członkom PTSK za obecność i życzymy udanego odpoczynku wakacyjnego!